Teenused

kasiRaamatupidamisteenust osutame järgmistele organisatsioonidele:

 • OÜ/AS (sh tootmisettevõtted)
 • KÜ raamatupidamine
 • MTÜ raaamtupidamine
 • FIE raamatupidamine
 • Sihtasutuste raamatupidamine

LHG Finantsteenused pakub järgmisi teenuseid:

 • igapäevane raamatupidamine
 • eelmiste perioodide korrastamine
 • konkreetse perioodi raamatupidamine
 • raamatupidamise sisseseadmine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete koostamine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • laoarvestuse pidamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne,omakapitali muutuste aruanne, majandusaasta aruanne) koostamine
 • objekti arvestuse pidamine
 • aastaaruande koostamine