Olulisem sõiduautode maksumuudatustega seotud info

Olulisem sõiduautode maksumuudatustega seotud info Järgnevalt on esitatud sõiduautodega seotud kavandatavate maksumuudatuste tähtsamate allikate ja uudiste loetelu koos linkidega. I Tulumaksuseaduse muudatused Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu e-õiguses (27.11.2013. a; toimik nr 13-1619) Seletuskiri Eesti Maksumaksjate Liidu, EVEA, jt ettevõtlusorganisatsioonide 9.12.2013. a arvamus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 9.12.2013. a arvamus Eesti Tööandjate Keskliidu 4.12.2013. a arvamus Tulumaksuseaduse muutmise seadus 492 SE koos seletuskirjaga ning eelnõule esitatud arvamustega Tulumaksuseaduse eelnõu uus redaktsioon VV istungile esitamiseks (01.04.2014. a seisuga) Tulumaksuseaduse eelnõu uue redaktsiooni seletuskiri (01.04.2014. a seisuga) Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE) koos seletuskirjaga AMTEL, ETKL ja KTK seisukohad (21.04.2014. a) 643 SE osas