Valitsus kinnitas aruandluskorralduse lihtsustamise lõpparuande

Valitsus kiitis 29. märtsil 2012. a heaks aruandluskorralduse lihtsustamiseks moodustatud valitsuskomisjoni lõpparuande, mille kohaselt on tänaseks ettevõtjale loodud ühtne aruandlusvorm ja -keskkond, mis teeb majandusaasta aruande koostamise ja edastuse mugavamaks. 

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on uus majandusaasta aruannete esitamise keskkond muutnud aruannete esitamise oluliselt lihtsamaks ning äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused pääsevad tänu sellele ka andmete mitmekordselt esitamise kohustusest.

“Rahandusministeerium viis läbi uuringu, et teha selgeks, kas ja kui palju on aruandekohuslaste töö maht ja kulud seoses uue keskkonna kasutuselevõtuga muutunud. Uuring näitas, et majandusaasta aruande esitamisele kulus ettevõtetel 2010. aastal võrreldes 2008. aastaga ligi 30% vähem aega. Arvestuslik rahaline kokkuhoid aruande esitamisel oli aga 2010. aastal võrreldes 2008. aastaga ettevõtjate jaoks enam kui 4,6 miljonit eurot,” ütles Michal.

Minister lisas, et e-aruandluskeskkond on lihtsustanud enam kui 120 tuhande ettevõtja jaoks aruande koostamist ja registrile esitamist. “Ettevõtjad saavad täita majandusaasta aruande koostamise portaalis etteantud vorme ning ei pea enam nuputama, mis ridu ja kuidas majandusaasta aruannetesse kirjutada. See vähendab vigu registrile esitatavates aruannetes, vähendades samas bürokraatiat ja riigi halduskoormust. Vähenenud on ka dubleeriv andmete küsimine ning esitatavad andmed on koheselt kõigile kättesaadavad ja paremini töödeldavad.”